Rada Nadzorcza - AgioFunds

Rada Nadzorcza

 

Iwona Przychocka

Członek Rady Nadzorczej, Dr nauk ekonomicznych, profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Dziekan Wydziału Zarządzania i Finansów w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa oraz wykładowca Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej – Curie. Prowadzi zajęcia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, finansów przedsiębiorstwa oraz rynku finansowego.  Autorka wielu publikacji oraz pozycji książkowych, m.in. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w dobie postępującej globalizacji” oraz „Podstawy finansów. Zarys problemów” (książka dwujęzyczna). Uczestniczy w konferencjach naukowych w różnych ośrodkach akademickich, w kraju i zagranicą.

 

Robert Sochacki

Członek Rady Nadzorczej, Absolwent Politechniki Warszawskiej, dyplomowany analityk finansowy (Chartered Financial Analyst Program – CFA ) ukończył również IESE Business School – Advanced Management Program. Karierę zawodową rozpoczął w Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., skąd przeszedł do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Państwowego. Następnie pracował w Credit Lyonnais Bank Polska S.A. na stanowisku Kierownik Zespołu Sprzedaży Departamentu Skarbu. Pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego gdzie odpowiedzialny był za nadzór nad obszarem rynków finansowych, finansowania projektów inwestycyjnych i sprzedaży. W latach 2011-2014 Członek Zarządu Opera TFI oraz Opera Dom Maklerski. Aktualnie Członek Zarządu w Beta Securities Poland S.A.

 

Tomasz Edmund Kona

Członek Rady Nadzorczej, studiował w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, a w roku 1976 uzyskał tam tytuł magistra sztuki. W latach 1976-1981 był pracownikiem naukowym PWSFTv i T, Asystentem a następnie wykładowcą w Katedrze Realizacji Obrazu Filmowego prof. Kazimierza Konrada. W latach 1980 – 1988 realizował samodzielne produkcje filmowe w Polsce, Kanadzie, Holandii i Niemczech. W 1984 r. założył pierwszą prywatną firmę komputerową  – Walter Sp. z o.o., zaś 1992 był właścicielem i prezesem prywatnej stacji radiowej – Radio Manhattan. W latach 1999 – 2008 był zaangażowany w przedsięwzięcia developerskie. Współtworzył i nadal rozwija firmę deweloperską Virako, prowadzącą obecnie największą inwestycję rewitalizacyjną w regionie łódzkim – Monopolis. Jako największy udziałowiec, z AgioFunds TFI związany od 2007 r.

 

Marek Mikuć

Członek Rady Nadzorczej, Licencjonowany doradca inwestycyjny – licencja nr 92 i makler papierów wartościowych – licencja nr 969. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał dyplom MBA Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Absolwent Studium Doktoranckiego Szkoły Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Biurze Maklerskim PBK na stanowisku maklera. Był szefem Wydziału Zarządzania Portfelem Biura Maklerskiego BGŻ, przez cztery lata zarządzał OFE Allianz. W latach 2003-2012 był Wiceprezesem Zarządu i dyrektorem inwestycyjnym TFI Allianz Polska SA. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w latach 2012-2017. W późniejszym okresie był Doradcą Zarządu Noble Funds TFI oraz Saturn TFI oraz Członkiem Rady Nadzorczej Q Securities S.A. Od 2021 był związany z Origin TFI, w którym od XII 2021 pełnił funkcję Prezesa Zarządu.