Fundusze dedykowane - AgioFunds

FUNDUSZE DEDYKOWANE

 

Jesteśmy niezależną instytucją finansową, nie związaną kapitałowo z podmiotami korporacyjnymi obecnymi na polskim rynku.

Specjalizujemy się w tworzeniu Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ), Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (FIZAN) oraz Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (NSFIZ).

Stosujemy otwartą architekturę współpracy z wieloma zewnętrznymi podmiotami świadczącymi usługi doradztwa prawnego i podatkowego, depozytariuszami oraz audytorami, których wybór dokonywany jest m.in. ze względu na obszar kompetencji i specjalizacji danego podmiotu.

Dedykowany zespół specjalistów administruje i obsługuje operacyjnie każdy projekt, zapewniając zgodność funkcjonowania z przepisami prawa, wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego oraz banku Depozytariusza.

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz unikalne know-how zaowocowało utworzeniem oraz administrowaniem 49 funduszami zamkniętymi, w tym 42 funduszami dedykowanymi.

 

Jeżeli jesteś już naszym klientem zaloguj się do Strefy FIZ