Fundusze ETF - AgioFunds

Twój pakiet korzyści

Oszczędzanie jest proste, jeśli robisz to dobrze. Jest również przyjemne, bo pomaga zrealizować plany i marzenia. Będzie również bardziej efektywne,
gdy uzupełnisz swoją skarbonkę o ETF – fundusz dobry dla każdej strategii inwestycyjnej.

icon_dywersyfikacja

DYWERSYFIKACJA

czyli zarządzanie ryzykiem, tzn. poprzez podział inwestycji na większą liczbę spółek redukujesz potencjalne ryzyko straty.

icon_przejrzystosc

PRZEJRZYSTOŚĆ

fundusze ETF spełniają szereg wymogów informacyjnych, dzięki czemu masz dostęp do pełnych informacji.

icon_koszt

NISKI KOSZT

to jedne z najtańszych funduszy na rynku. Oszczędności na opłatach, kosztach i prowizjach pozostają w Twoim portfelu.

icon_plynnosc

PŁYNNOŚĆ

możliwość szybkiej sprzedaży i kupna po cenach rynkowych na GPW, dedykowany animator funduszu oraz rynek pierwotny.

Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged

Wybierz ETF dopasowany do Ciebie

BETA ETF WIG20TR

Notowany od 7 stycznia 2019 roku
Najniższa na rynku opłata za zarządzanie
0,40%
Dostępny już od 46 PLN
Dający ekspozycję na 20 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wśród których znajdują się najbardziej rozpoznawalne polskie marki.
Zebrał 118,6 mln PLN aktywów pod zarządzaniem

BETA ETF mWIG40TR

Notowany od 5 września 2019 roku
Niska opłata za zarządzanie wynosząca
0,80%
Dostępny już od 97 PLN
Dający ekspozycję na 40 średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wysoka dywersyfikacja na znaczące przedsiębiorstwa polskiej gospodarki.
Zebrał 257,8 mln PLN aktywów pod zarządzaniem

BETA ETF WIG20Lev

Notowany od 25 lutego 2020 roku
Opłata za zarządzanie wynosząca
1,00%
Dostępny już od 48 PLN
Fundusz wysoce spekulacyjny zachowujący się jak WIG20 tylko, że z dwojoną siłą w horyzoncie jednej sesji. Inwestorzy mogą wykorzystywać fundusz przewidując znaczące wzrosty indeksu WIG20. Produkt wyłącznie rekomendowany w krótkim horyzoncie czasowym.
Zebrał 42,3 mln PLN aktywów pod zarządzaniem

Beta ETF WIG20Short

Notowany od 27 listopada 2019 roku
 Dostępny już od 268 PLN
Opłata za zarządzanie
1,00%
Produkt wysoce spekulacyjny pozwalający zarabiać na spadkach indeksu WIG20. Inwestorzy mogą wykorzystywać do zabezpieczenia wartości portfela przy przewidywaniu spadku indeksu WIG20.
 Zebrał 51,6 mln PLN aktywów pod zarządzaniem

Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged

Notowany od 7 stycznia 2019 roku
 Dostępny już od 189 PLN
Opłata za zarządzanie
0,40%
Dający ekspozycję na 100 niefinansowych przedsiębiorstw notowanych na Nasdaq Global Market, wśród których znajdują się najbardziej innowacyjne i globalne marki.
 Zebrał 41,5 mln PLN aktywów pod zarządzaniem

Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged

Notowany od 15 marca 2021 roku
 Dostępny już od 96 PLN
Opłata za zarządzanie
0,40%
Dający ekspozycję na 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw, wśród których znajdują się największe przedsiębiorstwa na świecie.
 Zebrał 23,6 mln PLN aktywów pod zarządzaniem

Beta ETF WIGtech

Notowany od 7 czerwca 2021 roku
 Dostępny już od 133 PLN
Opłata za zarządzanie wynosząca 0,80%
Dający ekspozycję na spółki sektora gier, informatyki, telekomunikacji, biotechnologii oraz nowych technologii z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 Zebrał 22,8 mln PLN aktywów pod zarządzaniem

BETA ETF sWIG80TR

Notowany od 14 grudnia 2021 roku
 Dostępny już od 373 PLN
Niska opłata za zarządzanie wynosząca 0,90%
Dający ekspozycję na 80 małych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wysoka dywersyfikacja na przedsiębiorstwa stanowiące o sile polskiej gospodarki.
 Zebrał 84,6 mln PLN aktywów pod zarządzaniem

BETA ETF TBSP

Notowany od 17 stycznia 2022 roku
Dostępny już od 206 PLN
  Bardzo niska opłata za zarządzanie wynosząca 0,10%
Jedyny ETF na GPW w Warszawie dający ekspozycję na kilkanaście obligacji skarbowych stałokuponowych o zróżnicowanych parametrach emitowanych przez Skarb Państwa.
 Zebrał 58,4 mln PLN aktywów pod zarządzaniem

Twoja skarbonka emerytalna z funduszami BETA ETF

Uzupełnij swoje IKE i IKZE funduszami BETA ETF WIG20TR i BETA ETF mWIG40TR.
Zapytaj o ofertę swojego brokera lub złóż zlecenie giełdowe

Co zyskujesz z IKE i IKZE?

Zyskujesz ulgę podatkową do 2 007,17 zł w 2020 roku! (IKZE)


Zyski z IKE i IKZE są zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych


Oszczędzasz na przyszłość, a oszczędności są wyłącznie Twoją własnością.

Co zyskujesz z BETA ETF?

Efektywność kosztową dzięki niskiej opłacie za zarządzanie (0,40% oraz 0,80%)


Transparentność inwestycji – dokładnie wiesz co masz w portfelu


Wysoką płynność – w razie konieczności szybko możesz skorzystać ze swoich oszczędności

Koszty mają ogromne znaczenie

Dzięki efektywnemu sposobowi inwestowania Twoje oszczędności będą się pomnażać

Zacznij inwestować w ETF

MASZ JUŻ RACHUNEK MAKLERSKI

Zapoznaj się z dokumentami, wybierz fundusz, wprowadź odpowiednie parametry zlecenia i kup BETA ETF już dziś!

NIE MASZ RACHUNKU MAKLERSKIEGO

skonsultuj się ze swoim bankiem w celu założenia rachunku maklerskiego. Jeżeli Twój bank nie daje Ci takiej możliwość lub jest ona dla Ciebie mało atrakcyjna, przeanalizuj ofertę Koordynatora oferty funduszy BETA ETF – Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.

Lub ofertę promotora ETF na GPW w Warszawie – Dom Maklerski Noble Securities SA.

POTRZEBUJSZ WIĘCEJ INFORMACJI

Strefa wiedzy

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja jest istotnym aspektem długoterminowego wzrostu inwestycji, gdyż poprzez podział inwestycji na większą liczbę spółek z różnych gałęzi gospodarki inwestor redukuje ryzyko specyficzne związane z inwestycją tylko w jedną spółkę lub w jedną branżę.

Fundusze BETA ETF umożliwiają inwestowanie w kilkadziesiąt spółek za pomocą jednej transakcji. BETA ETF WIG20TR pozwala uzyskać ekspozycję na 20 największych spółek GPW za pomocą jednej transakcji już od 40 PLN. Natomiast BETA ETF mWIG40TR daje ekspozycję na 40 średnich spółek z GPW za pomocą jednej transakcji już od ok. 35 PLN.

Z Funduszami BETA ETF zawsze wiesz, jak zdywersyfikowane są Twoje środki. Fundusze odwzorowują znane i transparentne indeksy giełdowe, których skład i struktura są dostępne w każdym czasie.

Płynność

Płynność jest jednym z fundamentalnych aspektów inwestowania. Każdy inwestor powinien rozumieć, skąd się ta płynność bierze i pamiętać, że w dobrych czasach nie ma z nią problemów, jednakże przy turbulencjach może ona nagle zniknąć.

Fundamentem płynności funduszy ETF jest rynek pierwotnyz wbudowanym mechanizmem kreacji i umarzania certyfikatów. Płynność tą mierzy się wielkością obrotów spółek wchodzących w skład poszczególnych indeksów.

Płynność funduszy BETA ETF wspierają sami inwestorzy oraz animator emitenta DM BOŚ, który dostarcza kwotowań rynkowych oraz dba o ich atrakcyjność.

Indeksy WIG20TR oraz mWIG40TR należą do najpłynniejszych indeksów na GPW na których roczne obroty w 2018 wynosiły:

Niski koszt

Fundusze BETA ETF należą do najtańszych produktów inwestycyjnych na rynku polskim. Oszczędności na opłatach, kosztach i prowizjach pozostają w portfelu inwestora.

Koszty mają ogromne znaczenie w inwestycji. Jeżeli średnioroczna stopa zwrotu kształtuje się w przedziale 7 – 8 % to zapłacenie już 1% na opłatach i prowizjach spowoduje znaczącą różnicę w kapitale zgromadzonym na emertyurę. ~ Warren Buffet.

Przejrzystość

Fundusze BETA ETF to transparentne fundusze inwestycyjne, które spełniają szereg wymogów informacyjnych, aby być notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Polityka inwestycyjna funduszy jest znana i opiera się o inwestowanie w spółki wchodzące w skład odwzorowywanego indeksu. Nad prawidłowym egzekwowaniem polityki inwestycyjnej czuwa depozytariusz i KNF. Każdy certyfikat BETA ETF WIG20TR to portfel 20 spółek z WIG20, a certyfikat BETA ETF mWIG40TR to portfel 40 spółek z mWIG40. Struktury obu tych certyfikatów publikowane są codziennie na stronie agiofunds.pl.

Fundusz codziennie przeprowadza wycenę księgową i publikuje Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANCI). Każdego dnia sesyjnego, certyfikaty funduszy są notowane na GPW w Warszawie. Inwestorzy, dzięki działalności dedykowanego animatora funduszu, mają możliwość nabycia lub sprzedaży certyfikatów na GPW po cenie rynkowej zbliżonej do WANCI.