AgioFunds TFI - AgioFunds

AgioFunds TFI

AgioFunds TFI SA jest licencjonowanym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, działającym na mocy ustawy i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Na rynku funduszy inwestycyjnych obecni jesteśmy od kwietnia 2009 roku.

Jesteśmy w 100% polską, prywatną i niezależną instytucją finansowa, niezwiązaną kapitałowo z podmiotami korporacyjnymi rynku finansowego. AgioFunds stanowi alternatywę dla grup finansowych, dla których usługa zarządzania aktywami to tylko część prowadzonego biznesu.

W ofercie naszego Towarzystwa znaleźć można obecnie kilkanaście funduszy inwestycyjnych, m.in.: AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych, AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek, AGIO Kapitał, AGIO Kapitał PLUS, AGIO Akcji PLUS, AGIO Stabilny PLUS, AGIO Dochodowy PLUS,  AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZAN, ALFA FIZ. Oferujemy również zamknięte fundusze, dedykowane konkretnym inwestorom. Wartość aktywów przez nas zarządzanych na koniec 2020 r. przekroczyła 8,3 mld zł.

Nie kierujemy się krótkoterminowymi oczekiwaniami, zależy nam na budowaniu długotrwałych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu. Inwestorom oferujemy stabilne i powtarzalne zyski. Obiecujemy zwykle mniej niż jesteśmy pewni, że uda się osiągnąć i dotrzymujemy danego słowa.