Agent Transferowy - AgioFunds

Agent Transferowy

Wykonuje szereg czynności o charakterze techniczno-rozliczeniowym niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania funduszu. Prowadzi rejestr członków funduszu, który zawiera: podstawowe dane osobowe uczestników funduszu, dane o wpłatach do funduszu, dane o wypłatach, dane o aktualnym stanie środków na rachunkach. Zadaniem agenta transferowego jest również nadzorowanie prawidłowego przebiegu transakcji dokonywanych przez uczestników.

W przypadku funduszy AgioFunds TFI, rolę agenta transferowego pełni firma ProService Finteco Sp. z o.o.
psfinteco