Zarządzający - AgioFunds

Zarządzający

Departament Zarządzania Aktywami

Zbigniew Kowalczyk

Zbigniew Kowalczyk

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 108, licencjonowany Makler Papierów Wartościowych, nr licencji: 438, ur. 1970r. W latach 1994 – 1998 zatrudniony w DM Dromex S.A., BM BDK S.A., TFP Fidelia S.A. odpowiednio na stanowiskach: analityka finansowego, maklera papierów wartościowych. W latach 2001 – 2007 zatrudniony w Mostostal Warszawa na stanowisku specjalisty ds. analiz finansowych. Od 2005 do 2007r. związany z Sampo TUnŻ S.A. Od 2007 do 2010r. pełnił funkcję zarządzającego aktywami w Nordea Polska TUnŻ S.A. Od 2010r. doradca inwestycyjny w AgioFunds TFI S.A.

 

Jakub Bentke

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 12. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Z rynkiem kapitałowym związany od 1995 roku. Pracował m.in. w Templeton Asset Management, PKO/Credit Suisse TFI oraz w Grupie PZU. W latach 2005 – 2009 w Grupie Skarbiec między innymi jako członek zarządu Skarbiec TFI. W latach 2009-2011 w Superfund TFI. Do maja 2018 pełnił funkcję zarządzającego funduszami akcji w KBC TFI/GAMMA TFI. Od 06. 2018 pracuje jako zarządzający portfelami w AgioFunds TFI S.A.

 

Mariusz Jagodziński

Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 101, makler papierów wartościowych, nr licencji: 1117. W latach 1994-2002 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach analityka papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego, Dyrektora w Biurze Zarządzania Aktywami BM Kredyt Banku. W latach 2001-2005 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Kolejne lata związał z prywatną działalnością w zakresie usług doradztwa biznesowego i finansowego głównie w obszarach pozyskiwania kapitału i transakcji M&A. Od 2016 roku związany z AgioFunds TFI S.A. jako Doradca ds. Zarządzania Inwestycyjnego. Od dnia 05 maja 2020 r. pełni równocześnie funkcję Prezesa Zarządu AgioFunds TFI SA.