Polski rynek obligacji korporacyjnych w okresie wakacyjnym. - AgioFunds

Aktualności

Polski rynek obligacji korporacyjnych w okresie wakacyjnym.

Pomimo okresu urlopowego, zwiększone zainteresowanie obligacjami korporacyjnymi na rynku wtórnym przełożyło się na zwiększenie obrotów na rynku Catalyst, nie tylko dla okresu sprzed wakacji ale też do analogicznego okresu roku ubiegłego. Obserwowana jest również tendencja do wzrostu cen obligacji. Duże wzrosty są widoczne w notowaniach obligacji spółek z sektora wierzytelności, usług finansowych, budownictwa i przemysłu. Generalnie obligacje spółek o stabilnej sytuacji finansowej notowane są na poziomach zbliżonych do wartości nominalnej, czyli poziomu sprzed epidemii Covid. Jeżeli uwzględnimy spadek WIBOR’u i co za tym idzie spadek oprocentowania obligacji o zmiennym dochodzie, to przy obecnych cenach inwestorzy zarabiają istotnie mniej niż przed kryzysem. Zdecydowanie lepiej sytuacja wygląda dla obligacji o stałym oprocentowaniu, dla których odsetki w kolejnych okresach odsetkowych nie ulegną obniżeniu. Doskonałym przykładem są notowania na poziomie 101-103 % obligacji PCC Rokita.

Na rynku pierwotnym w lipcu i sierpniu królowały oferty Banku Gospodarstwa Krajowego, który wyemitował ponad 25 mld obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVD-19. Pojawiły się również oferty grup bankowych. PKO BP Bank Hipoteczny wyemitował 850 mln zł. obligacji, Pekao Faktoring ponad 1 mld zł, Pekao Leasing 250 mln zł, Santander Factoring 445 mln zł, Pekao Bank Hipoteczny 100 mln zł i mLeasing 100 mln zł. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również obligacje deweloperów, Ghelamco Invest wyemitowało 205 mln obligacji z redukcjami zapisów, na co wpływ miał zapewne wysoki stały kupon. Również Echo Investment pozyskało 100 mln zł, Victoria Dom 11 mln, I2 Development 10 mln. Znaczącą emisję w wysokości 79 mln zł przeprowadził również MCI Capital. Rynkowa odwilż skłoniła Atal do wyjścia z nową 100 mln emisją obligacji, również Victoria Dom planuje publiczny program emisji na 200 mln zł. Z innych spółek Benefit Systems planuje emisję 100 mln obligacji. W trzecim kwartale możemy oczekiwać również wielu innych mniejszych emisji.

Okres wakacji nie sprzyjał zwiększeniu się liczby emitentów, których obligacje są notowane na rynku Catalyst. Zmniejszanie liczby emitentów jest procesem zachodzącym od roku 2015 i na razie nie ma sygnałów wskazujących na odwrócenie tej niekorzystnej tendencji. Aktualnie dostępne są obligacje mniej niż stu emitentów. W bieżącym roku zadebiutowały jedynie obligacje Polskiego Funduszu Rozwoju i P4. Poczta Polska rozważa możliwość emisji obligacji, co mogłoby nieco poprawić tą sytuację.

Stabilizacja sytuacji na rynku obligacji korporacyjnych oraz trudna sytuacja posiadaczy kapitału z powodu bliskiego zeru poziomu stóp rynkowych wywołuje umiarkowany, ale stabilny napływ inwestorów na rynek polskich funduszy obligacji korporacyjnych.  Aktywa funduszy w lipcu wzrosły o 218 mln zł. W naszych funduszach obligacji korporacyjnych, zwłaszcza Kapitale Plus, również obserwujemy wzrost zainteresowania inwestorów i umiarkowane ale stabilne napływy. Oczekujemy zatem w sierpniu powtórzenia napływów w miesiącu sierpniu do funduszy obligacji korporacyjnych.

Reasumując sytuacja na pierwotnym i wtórnym rynku obligacji korporacyjnych ustabilizowała się po okresie kryzysu spowodowanego pandemią. Emitenci obligacji okazali się  generalnie odporni na zawirowania gospodarcze. Aktualnie w środowisku niskich stóp procentowych obligacje korporacyjne mogą być postrzegane jako korzystna alternatywa inwestycyjna przy umiarkowanym ryzyku.