Nowy rekord wartości aktywów pod zarządzaniem AgioFunds TFI - AgioFunds

Aktualności

Nowy rekord wartości aktywów pod zarządzaniem AgioFunds TFI

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 7,74 mld zł.

Na koniec stycznia aktywa funduszy AgioFunds TFI, skierowanych do szerokiego grona inwestorów, wyniosły  1,3 mld zł. Fundusze dedykowane AgioFunds TFI, które są skierowane do określonych inwestorów, bądź ograniczonej liczby inwestorów, wyniosły 6,4 mld zł. W stosunku do ubiegłego miesiąca dynamika wzrostu wynosi ponad 316 mln.

Na koniec stycznia br. Towarzystwo zarządzało łącznie 63 funduszami, w tym 7 subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, 10 funduszami zamkniętymi oferowanymi w dystrybucji niepublicznej oraz 46 funduszami dedykowanymi.