Na GPW trafią dwa kolejne fundusze Beta ETF - AgioFunds

Aktualności

Na GPW trafią dwa kolejne fundusze Beta ETF

Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała prospekty dwóch kolejnych Funduszy BETA ETF utworzonych przez Beta Securities i AgioFunds, który będą odzwierciedlać amerykańskie indeksy Nasdaq 100 oraz S&P500. Ich certyfikaty trafią na Giełdę Papierów Wartościowych w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Indeksami odniesienia dla nowych funduszy są dwa znane indeksy amerykańskie, z uwzględnieniem dywidend netto wypłacanych przez spółki. W przypadku BETA ETF S&P500 PLN Hedged Portfelowy FIZ będzie to indeks S&P skupiający 500 największych przedsiębiorstw w USA, notowanych na NYSE, Nasdaq lub CBOE. Zaś dla BETA ETF Nasdaq-100 PLN Hedged Portfelowy FIZ indeks dochodowy Nasdaq-100 Notional Net Total Return Index, obejmujący 100 największych pod względem kapitalizacji spółek niefinansowych, przede wszystkich technologicznych.

Jeden z najważniejszych elementów nowych funduszy BETA ETF, utworzonych przez Beta Securities i AgioFunds, stanowi zabezpieczenie kursu walutowego złotówki do dolara. Zniweluje to ryzyka wynikające z przyszłych wahań kursu i ułatwi transakcje drobnym inwestorom, którzy w celu ograniczenia wpływu różnic kursowych, musieliby zawierać samodzielnie skomplikowane i kosztowne transakcje zabezpieczające.

Oba fundusze są przeznaczone głównie dla inwestorów indywidualnych, którzy nie chcą ponosić ryzyka walutowego, będącego nieodłącznym elementem inwestycji w zagraniczne fundusze ETF. Wiąże się z nimi jednak znacznie więcej korzyści: są utworzone w oparciu o polską ustawę, cechuje je prosty sposób rozliczania zysków inwestycyjnych, ponadto podlegają pod lokalny nadzór finansowy, a w kraju znajdują się depozytariusz i zarządzający.

Twórcy nowych funduszy przewidują, że BETA ETF Nasdaq-100 zadebiutuje na GPW w styczniu, a BETA ETF S&P500 na początku lutego. Wysokość opłat za zarządzanie zostanie ustalona przed pierwszym dniem notowań. Według zapisów prospektów, może wynieść maksymalnie 0,9% w skali roku.

BETA ETF Nasdaq-100 PLN Hedged i S&P500 PLN Hedged to kolejne fundusze Beta Securities i AgioFunds notowane na warszawskiej giełdzie. Pierwszy BETA ETF WIG 20TR wprowadzono do obrotu w styczniu 2019 r., kolejne: BETA ETF mWIG40TR i BETA ETF WIG20short we wrześniu i listopadzie. W lutym 2020 r. na GPW zadebiutował czwarty fundusz BETA ETF WIG20lev. Plany przewidują utworzenie wkrótce jeszcze jednego funduszu – obligacji, co ma stworzyć inwestorom możliwość nie tylko dywersyfikacji geograficznej czy sektorowej, ale również w zakresie klas aktywów.

W funduszach Beta ETF zgromadzonych jest obecnie 200 mln złotych aktywów.