Na koniec października 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 6,88 mld zł. - AgioFunds

Aktualności

Na koniec października 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 6,88 mld zł.

Na koniec października 2016 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 6,88 mld zł.

Oznacza to wzrost o 1,5 mld zł od początku roku.

Aktywa funduszy AgioFunds TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów spadły o blisko 8 mln zł i wyniosły na koniec października 2016 blisko 1,24 mld zł. Fundusze dedykowane AgioFunds TFI, które są skierowane do określonych inwestorów bądź ograniczonej liczby inwestorów, wzrosły o ponad 2 mln zł i wyniosły na koniec września 2016 roku ponad 5,64 mld zł.

Na koniec października 2016 roku AgioFunds TFI zarządzało w sumie 57 funduszami, w tym 15 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 42 funduszami dedykowanymi.