Hossa trwa, a trend się utrzymuje ? - AgioFunds

Aktualności

Hossa trwa, a trend się utrzymuje ?

O bieżącej sytuacji na rynkach i klimacie do inwestycji rozmawiali Mariusz Jagodziński, prezes AgioFunds TFI, oraz red. Robert Stanilewicz.

Sytuacja na giełdach europejskich, w tym w Polsce, jest znacznie lepsza niż za oceanem. Powrót kapitału na rynek krajowy można było zauważyć już w styczniu. W ostatnich tygodniach, po chwilowym odpływie środków, popyt ponownie przewyższa podaż.

W ocenie Prezesa AgioFunds TFI SA, w obecnej sytuacji zarządzający powinni koncentrować się na wyborze spółek, które wykazują potencjał wzrostu w dłuższym horyzoncie czasowym. By wygrać z rynkiem konieczne jest posiadanie w portfelu kilkunastu spółek, wybranych z kilkudziesięciu a nawet z kilkuset. Selekcja może być jednak wyzwaniem w roku wyborczym.
– Relatywnie duże ryzyko dotyczy zwłaszcza długoterminowych obligacji, dlatego jeszcze do nich nie wracamy w naszych funduszach – powiedział Mariusz Jagodziński.

Zapraszamy do obejrzenia całego wywiadu:

https://www.analizy.pl/tylko-u-nas/32302/analizy-live-karawana-jedzie-dalej