Zmiana w składzie Zarządu AgioFunds TFI S.A. - AgioFunds

Aktualności

Zmiana w składzie Zarządu AgioFunds TFI S.A.

AgioFunds TFI S.A. informuje, że w dniu 02 września 2019 roku Pan Marcin Chadaj złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu w Spółce.

W dniu 09 września 2019 roku odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, na którym zostanie uzupełniony skład Zarządu AgioFunds TFI S.A.