Sprawozdania funduszy inwestycyjnych już dostępne! - AgioFunds

Aktualności

Sprawozdania funduszy inwestycyjnych już dostępne!

sprawozdania

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały opublikowane sprawozdania finansowe naszych funduszy inwestycyjnych. Znajdą w nich Państwo szczegółowe informacje dot. poszczególnych składników lokat, struktury kosztów i wyników poszczególnych subfunduszy.

Mamy świadomość, że przekaz medialny dot. sytuacji GetBack S.A. wpływa na pogorszenie nastroju inwestorów na całym rynku obligacji korporacyjnych i wierzytelności. Z opublikowanych sprawozdań finansowych wynika jednoznacznie, że fundusze inwestycyjne zarządzane przez AgioFunds TFI nie lokują aktywów w instrumenty finansowe emitowane przez GetBack S.A.

Zapewniamy, że realizowana przez nas strategia inwestycyjna w zakresie nabywania polskich papierów korporacyjnych bazuje na autorskim modelu oceny zdolności kredytowej emitentów i wiedzy eksperckiej zarządzających z wieloletnim doświadczeniem rynkowym. Podejmując decyzje inwestycyjne kierujemy się nie tylko wskaźnikami ilościowymi, lecz bierzemy również pod uwagę czynniki jakościowe, takie jak ocena strategii biznesowej, czy też osób kierujących działalnością spółki. W wyniku kompleksowej analizy dobieramy do portfeli funduszy wyłącznie emitentów z dobrym standingiem i perspektywami wzrostu.

Model biznesowy naszych funduszy wierzytelności odbiega od modelu GetBack S.A. Kluczem do wzrostu wartości aktywów funduszu jest stały proces optymalizacji procesów biznesowych oraz innowacyjne narzędzia wspierające proces windykacji (m.in. skipping, nowoczesne i zautomatyzowane call center, odrębna struktura windykacji dla wierzytelności zabezpieczonych hipoteką).

W naszej działalności dokładamy wszelkich starań, aby oferować Państwu produkty najwyższej jakość – dążąc do maksymalizacji korzyści i bezpieczeństwa.