VIDRIO FUND FIZ AN – Zawiadomienie o przejęciu kontroli w spółce nienotowanej - AgioFunds