Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji SENSERIA CAPITAL FIZAN W LIKWIDACJI z dnia 10.05.2024 r. - AgioFunds