Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji ICON CAPITAL FIZ AN z dnia 31.07.2018 r. - AgioFunds