Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Daleki Wschód FIZ SChiDW z dnia 13.07.2018 r. - AgioFunds