Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji AD CAPITAL FIZ AN w likwidacji z dnia 09.08.2019 - AgioFunds