Statut SGB FIZAN obowiązujący od dnia 18.01.2024 r. - AgioFunds