Statut OPUS NS FIZ W LIKWIDACJI 29.06.2023 r. - AgioFunds