Statut MEDICO NFW FIZ 26 października 2023 r. - AgioFunds