Statut INVALUE MULTI-ASSET ZRÓWNOWAŻONY FIZ 30.01.2024 r. - AgioFunds