Statut INVALUE MULTI-ASSET ZRÓWNOWAŻONY FIZ 13.06.2024 r. - AgioFunds