STATUT IMONE FIZAN W LIKWIDACJI 28.02.2022 r. - AgioFunds