Statut Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ - z uwzględnieniem zmian zawartych w ogłoszeniu z 24.02.2022 - AgioFunds