Statut AD ROYAL FIZ AN w likwidacji 04.09.2023 r. - AgioFunds