Sprostowanie ogłoszenia_o_zmianie_statutu_OPUS NSFIZ z dn. 17.11.2017 r. - AgioFunds