Sprostowanie Ogłoszenia z dnia 7 lutego 2023r., o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych AGIO POŻYCZKOWY NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO - AgioFunds