Sprostowanie ogłoszenia z 2023 07 06 o wykupieniu CI Polaris FIZ. z 30.06.2023r - AgioFunds