Sprostowanie ogłoszenia o zmianie statutu Varsovia NWF FIZ z dnia 12 grudnia 2023 r. - AgioFunds