Sprostowanie ogłoszenia o wykupie CI VIDRIO FUND FIZ z dnia 15 czerwca 2022 r. - AgioFunds