Sprostowanie do ogłoszenia o zmianie statutu OMIKRON FIZ z dnia 29.06.2022 r - AgioFunds