Sprawozdanie za IV kwartał 2022 r. - Załączniki Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ - AgioFunds