Sprawozdanie za IV kwartał 2022 r. - Załączniki Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ - AgioFunds