Sprawozdanie za IV kwartał 2022 r. - Załączniki Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ - AgioFunds