Sprawozdanie za IV kwartał 2022 r. - Załączniki Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ - AgioFunds