Sprawozdanie za IV kwartał 2022 r. - Załączniki Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ - AgioFunds