Sprawozdanie za IV kwartał 2022 r. -Załączniki Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ - AgioFunds