Sprawozdanie za IV kwartał 2022 r. -Załączniki Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ - AgioFunds