Sprawozdanie za IV kwartał 2022 r. Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ - AgioFunds