Sprawozdanie za IV kwartał 2022 r. Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ - AgioFunds