Sprawozdanie za IV kwartał 2022 r. Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ - AgioFunds