Sprawozdanie za IV kwartał 2022 r. - Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ - AgioFunds