Sprawozdanie za IV kwartał 2022 r. - Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ - AgioFunds