Sprawozdanie za I kwartał 2022- Załączniki Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ - AgioFunds