Sprawozdanie za I kwartał 2022- Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ - AgioFunds