Sprawozdanie roczne 2022 wraz z załącznikami Beta ETF WIGTECH Portfelowy FIZ - AgioFunds