Sprawozdanie roczne 2022 Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ - AgioFunds