Sprawozdanie roczne 2022 Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ - AgioFunds