Sprawozdanie roczne 2022 Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ - AgioFunds