Sprawozdanie roczne 2022 Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ - AgioFunds